სამოქალაქო პასუხისმგებლობა

თემის დახმარება

თემში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდა ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. სამიზნე ჯგუფების პიროვნული განვითარებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდის ხელშეწყობა არ არის მარტივი, თუმცა, თანამშრომლობითა და საზოგადოების გაძლიერებით შევძლებთ დადებითი ცვლილებების მიღწევას. ჩვენ ვმუშაობთ ამ ვითარების გასაუმჯობესებლად, თქვენც შემოგვიერთდით და მხარი დაგვიჭირეთ.

TYC_Luso_edited.jpg