სტრატეგიული მიზანი 1

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეების, ახალგაზრდებისა და ქალების პიროვნული განვითარებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.
   
სტრატეგიული მიზანი 2

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეებისა და ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა გასართობ-სპორტულ გამაჯანსაღებელ აქტივობებზე.
   
სტრატეგიული მიზანი 3

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მათ შორის ხანდაზმულებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების) ცხოვრების დონის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ახალგაზრდების ჩართულობით.

    
სტრატეგიული მიზანი 4

თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრის ფინანსური და ინსტიტუციური მდგრადობის ხელშეწყობა

61752461_406257316770490_828362623464295